اقتصاد کشاورزی

تحقق کشاورزی پایدار با استفاده از کشاورزی هوشمند

در مسیر کشاورزی سنتی چالش های بسیار زیادی وجود دارد. با توجه به رشد روز افزون جمعیت انسان ها، نیاز بشر به منابع غذایی هر روز بیشتر می شود. این عوامل باعث شده است که کشاورزی پایدار یکی از مهم ترین نیاز های بشر برای امنیت غذایی در آینده به شمار آید. جهان نیاز به یک سامانه غذایی جامع دارد که از نظر مصرف منابع بهینه باشد و نیز جنبه تولید پایدار مواد غذایی را نیز در نظر گیرد. به عنوان مثال اگر شما کشاورزی هستید که برای بهینه نمودن مصرف آب در زمین کشاورزی، افزایش بازدهی زمین، بهبود ویژگی های خاک و کاهش مصرف انرژی به دنبال راهکاری هستید، باید گفت که شما تنها نیستید. هر کشاورزی که در این حوزه فعالیت می کند چنین اهدافی دارد و تلاش می کند هزینه ها را کاهش دهد. اما بسیاری از این اهداف با استفاده از روش های کشاورزی سنتی قابل تحقق نیستند. با افزایش تقاضا و نیاز به کشت و زرع پایدار، کشاورزان و دامداران مجبور شده اند که اطلاعات خود را در رابطه با روش های جدید کشاورزی و دامداری افزایش دهند.

کشاورزی هوشمند یک مفهوم کشاورزی نوین است که در آن به استفاده از فناوری های جدید به منظور بهبود تولیدات کشاورزی با کاهش همزمان هزینه ها پرداخته می شود. موضوعات معمولی که کشاورزی هوشمند به آن ها می پردازد شامل مواردی است مانند اینکه چه مقدار کود برای زمین مورد نیاز است، چه زمانی برای استفاده از کود مناسب است، مشخص نمودن مکان مناسب برای استفاده از کود و سمپاشی، مواد مناسب برای محافظت از گیاه، آشنایی با روش های نوین آبیاری و سایر موارد مرتبط.

کشاورزی هوشمند با در دسترس بودن داده های از پیش تهیه شده امکان پذیر است. روش های متفاوتی برای جمع آوری این اطلاعات وجود دارد. به عنوان مثال کشاورز می تواند قبل از هر گونه اقدام برای کشت و زرع، با روش هایی مانند تصویربرداری ماهواره ای، تصویر برداری به کمک هواپیما و یا تصویر برداری به کمک پهپاد اطلاعات مورد نیاز از زمین را تهیه کند و با استفاده از این تصاویر و اطلاعات استخراج شده از آن ها کارهای مورد نیاز را انجام دهد و تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید. یک راه دیگر برای بدست آوردن اطلاعات زمین، ایجاد شبکه ای از حسگرهای بی سیم در زمین می باشد. این حسگرها با استفاده از اینترنت اشیا اطلاعات را به یک واحد پردازش ارسال می کنند و اقدامات لازم می تواند به صورت خودکار و یا دستی انجام شود. گونه ای دیگر از اطلاعات، داده هایی هستند که در سالیان گذشته جمع آوری شده اند. به عنوان مثال اطلاعاتی از قبیل تغییرات الگوهای شرایط جوی، تغییرات دما و میزان بارش در فصول مختلف سال از این قبیل داده ها می باشند.

در هر صورت استفاده از اطلاعات و تصمیم گیری های درست در زمینه کشاورزی می تواند باعث کاهش هزینه ها و خسارت های احتمالی شود. همه روزه کشاورزان با پارامترهای متغیر زیادی در زمین خود مواجه می شوند. این تغییرات می تواند شامل مشخصه های خاک و یا یک تغییر ناگهانی در وضعیت آب و هوا باشد. این تغییرات نیازمند پاسخ مناسب از طرف کشاورز می باشند که به صورت سنتی قابل انجام نیست. استفاده از بیگ دیتا در تصمیم گیری می تواند در اتخاذ تصمیم درست در زمان مناسب بسیار مفید باشد. یکی از این نوع تصمیمات انتخاب نوع محصول مورد نظر می باشد. هر کشاورز باید سالانه تصمیم بگیرد که چه نوع محصولی قرار است در آینده کشت دهد. امروزه با استفاده از کشاورزی هوشمند، می توان به کشاورزان درباره این تصمیم مشاوره های تخصصی ارائه نمود. این تصمیم می تواند بسته به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی منطقه متفاوت باشد و نیز اطلاعات تولیدات سایر مناطق نیز می تواند به کشاورز از نظر تخمین قیمت احتمالی فروش محصول کمک کند.

یکی دیگر از بخش هایی که در کشاورزی هوشمند مورد توجه قرار گرفته است، دستکاری های ژنتیک است. در این روش با استفاده از هوش مصنوعی نوع دستکاری ژنتیکی محصول مشخص می شود. با این روش محصولات با کیفیت تری حاصل می شود. این امر باعث بهبود سلامتی مردم و افزایش درآمد کشاورز می شود. استفاده از کشاورزی هوشمند علاوه بر بهبود کیفیت محصول باعث بهینه سازی استفاده از منابع آب و کود و خاک می شود که صرفه اقتصادی مناسبی برای کشاورز به همراه دارد.

در مسیر کشاورزی سنتی چالش های بسیار زیادی وجود دارد. با توجه به رشد روز افزون جمعیت انسان ها، نیاز بشر به منابع غذایی هر روز بیشتر می شود. این عوامل باعث شده است که کشاورزی پایدار یکی از مهم ترین نیاز های بشر برای امنیت غذایی در آینده به شمار آید. جهان نیاز به یک سامانه غذایی جامع دارد که از نظر مصرف منابع بهینه باشد و نیز جنبه تولید پایدار مواد غذایی را نیز در نظر گیرد. به عنوان مثال اگر شما کشاورزی هستید که برای بهینه نمودن مصرف آب در زمین کشاورزی، افزایش بازدهی زمین، بهبود ویژگی های خاک و کاهش مصرف انرژی به دنبال راهکاری هستید، باید گفت که شما تنها نیستید. هر کشاورزی که در این حوزه فعالیت می کند چنین اهدافی دارد و تلاش می کند هزینه ها را کاهش دهد. اما بسیاری از این اهداف با استفاده از روش های کشاورزی سنتی قابل تحقق نیستند. با افزایش تقاضا و نیاز به کشت و زرع پایدار، کشاورزان و دامداران مجبور شده اند که اطلاعات خود را در رابطه با روش های جدید کشاورزی و دامداری افزایش دهند.

کشاورزی هوشمند یک مفهوم کشاورزی نوین است که در آن به استفاده از فناوری های جدید به منظور بهبود تولیدات کشاورزی با کاهش همزمان هزینه ها پرداخته می شود. موضوعات معمولی که کشاورزی هوشمند به آن ها می پردازد شامل مواردی است مانند اینکه چه مقدار کود برای زمین مورد نیاز است، چه زمانی برای استفاده از کود مناسب است، مشخص نمودن مکان مناسب برای استفاده از کود و سمپاشی، مواد مناسب برای محافظت از گیاه، آشنایی با روش های نوین آبیاری و سایر موارد مرتبط.

کشاورزی هوشمند با در دسترس بودن داده های از پیش تهیه شده امکان پذیر است. روش های متفاوتی برای جمع آوری این اطلاعات وجود دارد. به عنوان مثال کشاورز می تواند قبل از هر گونه اقدام برای کشت و زرع، با روش هایی مانند تصویربرداری ماهواره ای، تصویر برداری به کمک هواپیما و یا تصویر برداری به کمک پهپاد اطلاعات مورد نیاز از زمین را تهیه کند و با استفاده از این تصاویر و اطلاعات استخراج شده از آن ها کارهای مورد نیاز را انجام دهد و تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید. یک راه دیگر برای بدست آوردن اطلاعات زمین، ایجاد شبکه ای از حسگرهای بی سیم در زمین می باشد. این حسگرها با استفاده از اینترنت اشیا اطلاعات را به یک واحد پردازش ارسال می کنند و اقدامات لازم می تواند به صورت خودکار و یا دستی انجام شود. گونه ای دیگر از اطلاعات، داده هایی هستند که در سالیان گذشته جمع آوری شده اند. به عنوان مثال اطلاعاتی از قبیل تغییرات الگوهای شرایط جوی، تغییرات دما و میزان بارش در فصول مختلف سال از این قبیل داده ها می باشند.

در هر صورت استفاده از اطلاعات و تصمیم گیری های درست در زمینه کشاورزی می تواند باعث کاهش هزینه ها و خسارت های احتمالی شود. همه روزه کشاورزان با پارامترهای متغیر زیادی در زمین خود مواجه می شوند. این تغییرات می تواند شامل مشخصه های خاک و یا یک تغییر ناگهانی در وضعیت آب و هوا باشد. این تغییرات نیازمند پاسخ مناسب از طرف کشاورز می باشند که به صورت سنتی قابل انجام نیست. استفاده از بیگ دیتا در تصمیم گیری می تواند در اتخاذ تصمیم درست در زمان مناسب بسیار مفید باشد. یکی از این نوع تصمیمات انتخاب نوع محصول مورد نظر می باشد. هر کشاورز باید سالانه تصمیم بگیرد که چه نوع محصولی قرار است در آینده کشت دهد. امروزه با استفاده از کشاورزی هوشمند، می توان به کشاورزان درباره این تصمیم مشاوره های تخصصی ارائه نمود. این تصمیم می تواند بسته به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی منطقه متفاوت باشد و نیز اطلاعات تولیدات سایر مناطق نیز می تواند به کشاورز از نظر تخمین قیمت احتمالی فروش محصول کمک کند.

یکی دیگر از بخش هایی که در کشاورزی هوشمند مورد توجه قرار گرفته است، دستکاری های ژنتیک است. در این روش با استفاده از هوش مصنوعی نوع دستکاری ژنتیکی محصول مشخص می شود. با این روش محصولات با کیفیت تری حاصل می شود. این امر باعث بهبود سلامتی مردم و افزایش درآمد کشاورز می شود. استفاده از کشاورزی هوشمند علاوه بر بهبود کیفیت محصول باعث بهینه سازی استفاده از منابع آب و کود و خاک می شود که صرفه اقتصادی مناسبی برای کشاورز به همراه دارد.

بنابراین با استفاده از کشاورزی هوشمند می توان به تحولات بسیار مهمی در زمینه تامین منابع غذایی پایدار و با کیفیت بالاتر دست یافت. همچنین از نظر اقتصادی نیز استفاده از فناوری های جدید در زمینه کشاورزی باعث کاهش هزینه ها در تمامی بخش ها نسبت به کشاورزی سنتی می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا