آموزش کشاورزی

مزایای کشت گلخانه‌ای نسبت به کشت فضای باز

درباره کشت گلخانه

کشاورزی از بخش های مهمی است که در تولید و اشتغال نقش بسزایی دارد. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، کشاورزی گلخانه‌ای پیشرفت چشمگیری داشته به طوری که با استفاده از این روش میزان تولید و سود دهی کشاورزی افزایش یافته است. اما اهمیت توجه به پروژه‌های گلخانه‌ای در این است که کشت سنتی امکان تولید زیادی ندارد در حالی که با استفاده از سیستم‌های علمی گلخانه‌ای می‌توان در 12 ماه سال تولید محصول با کمیت و کیفیت بالا داشت که در نهایت می تواند به تامین امنیت غذایی کشور کمک شایانی کرد.

در سال‌هاي اخير كشت هاي گلخانه‌اي در كشور ما گسترش زيادي يافته است؛ به طوري كه با احداث شهركهاي گلخانه‌اي در استانهاي مختلف كشور، سطح زير پوشش گلخانه‌ها به سرعت در حال افزايش است. هدف از توليد و كشت محصولات در گلخانه‌ها، افزايش تعداد دفعات كشت و حفاظت از محصولات در برابر شرايط نامساعد محيطي، از قبيل درجه حرارت بالا، سرما و آفات و بيماري هاي گياهي است.

توسعه صنعت گلخانه داري بدون توجه به مسائل مديريتي و عمليـات بـه زراعـي امكـانپـذير نيست.اعمال مديريتي صحيح در اين گلخانه ها، ميزان بهره وري و عملكرد را افزايش خواهـد داد.

عوامل محيطي متعددي رشد و نمو گياهان را تحت تأثير قرار مي‌دهند كه مهمترين آنها عبارتند از: نور، دما، عناصر غـذايي، آب، خاک، دي اكسـيدكربن، آفـات و بيمـاريهـا و رطوبـت نسـبي. بنـابراين مديريت اصولی گلخانه، تنظيم و كنترل عوامل محيطي محدودكننده و تأمين بهترين شرايط براي رشـد گياهان است. گلخانه، محيطي است كه در آن عوامل محدودكننده رشد، قابـل كنتـرل باشـند.

با در نظر گرفتن عوامل دخیل در تولید به خصوص مسئله خاک و آب، کشت های گلخانه ای در تولید پایدار دارای محاسنی می‌باشند که در ادامه به انها می‌پردازیم.

 

مزایای کشت گلخانه

حداكثر توليد محصول در واحد سطح

در كشت‌هاي گلخانه اي، همه عوامل محيطي مؤثر بر رشد گياه تحـت كنتـرل هسـتند. بنـابراين ميتوان با ايجاد شرايط مناسب براي حداكثر فتوسنتز، رشد و عملكرد را براي گياه فـراهم نمـود بنابراین در کشت گلخانه‌ای نسبت به کشت‌های زراعی می‌توان با سطح محدودتر به عملکرد و درآمد بالاتری دست یافت.

اشتغال زايي بيشتر

دركشت‌هاي گلخانه‌اي، مي‌توان از حداقل زمين براي كسب درآمد و امرار معاش اسـتفاده نمـود. توجه به این نکته ضروری است که یک هکتار گلخانه تقریبا برای 12 نفر اشتغال زایی ایجاد می‌کند ولی در کشت‌های زراعی مثل گندم حدودا هر دو هکتار می‌تواند برای یک نفر اشتغال ایجاد کند.

توليد محصول خارج از فصل

در مناطق سردسير و نيمه گرمسير، كه امكان كشت زمستانه بعضي از محصولات مانند صيفي جات يا برخی میوه ها  وجود ندارد، مي‌توان با كشت زمستانه اين محصولات در گلخانه، آنها را خارج از فصل توليد نمود. معمـولاً ايـن محصـولات داراي قيمـت بـالاتري نيـز هستند و از اين طريق سبب جبران هزينه‌هاي اضافي توليـد و افـزايش درآمـد بـراي گلخانـه دار مي‌شوند.

امکان اعمال مدیریت در پيشرسي محصول

پيش رس كردن به معني فراهم نمودن شرايط محيطي براي گياه است؛ بـه نحـوي كـه محصـول مورد نظر زودتر از محصول فضاي آزاد، رسيده و قابل عرضه به بـازار مصـرف باشد. اين محصولات به علت نوبرانه بودن معمولاً با قيمت بالاتري به فروش مـي‌رسـند و درآمـد بيشتري را می‌توانند عايد کشاورز کنند.

امکان مدیریت و تنظيم برنامه كشت مطابق نياز بازار

برخي از محصولات مثل گياهان زينتي بايد براي روزهاي خاصي از سال، مانند اعياد ملي و… بـه بازار عرضه شوند. در اين ايام، تعداد مشتري و ميزان فروش به شدت افزايش مي يابـد. بـا كنتـرل عوامل محيطي مي توان زمان عرضه این محصولات را تنظيم کرد.

افزايش كيفيت محصولات

با توجه به اینکه امکان مدیریت اصولی عوامل مختلف (تغذیه، خاک، تنش ها، آفات و بیماری ها و…) در شرایط گلخانه بهتر اعمال می‌شود بنابراین محصول تولیدی هم می‌تواند کیفیت بسیار بالاتری داشته باشد.

افزايش كارايي مصرف آب

سالهاست که سایه سنگین خشکسالی بر سر صنعت کشاورزی ایران سنگینی می‌کند به همین دلیل مدیریت بهینه و افزایش راندمان  مصرف آب در کشاورزی از اهمییت بسیار بالایی برخوردار است

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا