مقالات تخصصی

اثر پتاسیم بر کیفیت محصول

گياهان به طور معمول داراي تمام عناصري هستند كه در خاك و محيط ريشه وجود دارد ولي نسبت آنها با آنچه در محيط ريشه يافت مي‌شود متفاوت است. ميزان پتاسيم قابل جذب در خاك‌هاي مختلف معمولاً در حدود 0/1 ميزان كلسيم قابل جذب است، با اين حال مقدار پتاسيم گياه معمولا 10 برابر كلسيم است و اين نشان مي دهد كه گياه قدرت انتخابي شديدي براي برخي عناصر مورد نياز خود دارد.

پتاسيم بر كيفيت و فرآوري محصولات توليد شده تاثیرگذار است. اين موضوع به ويژه در مورد ميوه‌هاي گوشتي و غده‌ای كه به پتاسيم زياد نياز دارند، بسيار آشكار است. براي نمونه بروز بي‌نظمي و تاخير در رسيدن ميوه‌هاي گوجه‌فرنگي ناشي از كمبود پتاسيم در خاك و گياه بوده و با تامین پتاسيم تا حد زيادي برطرف مي‌شود. در غده‌هاي سيب‌زميني، تعداد زيادي از معيارهاي كيفيت، تحت تاثير ميزان پتاسيم در بافت غده است.

رنگ ميوه يكي از مهمترين عوامل تعيين‌كننده كيفيت و بازار پسندي ميوه است. در محصولاتی كه رنگ ميوه قرمز است افزايش پتاسيم باعث افزایش رنگ قرمز مي‌شود و در مواردی كه ازت زياد و پتاسيم كم باشد رنگ ميوه شفافيت لازم را ندارد. در هر حال رنگ قرمز ميوه تابع ميزان پتاسيم و ازت است. زمانی که هر دو اين عناصر به اندازه كافي در دسترس گياه نباشد، رنگ ميوه آنها شفافيت لازم را ندارد و در مواردی هم که نسبت پتاسیم به ازت متعادل نباشد به شدت باعث افت کیفیت میوه می‌گردد.

در مركبات افزايش پتاسيم باعث نارنجي شدن رنگ ميوه مي‌شود و كمبود اين عنصر باعث توليد رنگ زرد در ميوه مي‌گردد. البته باید در نظر داشت كه تأثير پتاسيم در رنگ ميوه‌ها در مقايسه با شرايط محيطي و آب و هوايي نسبتا کم است.

در درختانی که از لحاظ غذايي در تنگنا باشند ميوه‌ها كوچك هستند. با افزايش مواد غذايي از جمله پتاسيم اندازه ميوه‌ها بزرگتر مي‌شود. در مركبات اين موضوع بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. تأثير پتاسيم در افزايش محصول مركبات معمولا بيشتر به علت بزرگ شدن ميوه‌ها است تا افزايش تعداد ميوه. اندازه ميوه مركبات تابعي است از مقدار پتاسيم و ازت و اين دو عنصر ممكن است اثرات متقابل داشته باشند.

مزه ميوه تابع ميزان اسيدهاي آلي و قند ميوه است. در مركبات در بين سه عنصر اصلي، پتاسيم بيشتر باعث افزايش درصد اسيدهاي آلي از جمله اسيد سيتريك و اسيد آسكوربيك مي‌شود. تاثير عوامل محيطي در ميزان اسيدهاي آلي ميوه در بعضي موارد بيش از اثر پتاسيم است.

خاصيت انباري ميوه از نظر اقتصادي اهميت فوق العاده‌اي دارد. در مطالعات قديمي برروي اثر پتاسيم در خاصيت انباري ميوه‌ها تاكيد زيادي شده است. ولي تحقيقات اخير نشان مي‌دهند كه اگر درخت در محدودة كمبود پتاسيم باشد افزايش متعادل پتاسيم باعث افزایش خاصيت انباري آن مي‌شود. ولی اضافه بودن پتاسيم ممكن است باعث كمبود منيزيم در گياه و بروز لكه آب گزيده در ميوه شود و می‌تواند خاصيت انباري ميوه را کاهش دهد. در مواردی نیز اضافه بودن پتاسیم سبب افزایش بیش از حد نسبت پتاسیم به کلسیم گردیده که باعث کاهش انبارمانی و کیفیت میوه شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا