قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

شرایط و قوانین استفاده از خدمات اپلیکیشن اگروتک

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- اگروتک: استارتاپ اگروتک متشکل از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و حوزه کشاورزی، با آدرس وبسایت: https://agrotechexpert.com و آدرس ایمیل info@agrotechexpert.com.

۱-۲- اپلیکیشن: نرم‌افزار متعلق به استارتاپ اگروتک که به منظور استفاده از خدمات این نرم‌افزار، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط مندرج در قرارداد خصوصی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌شود.

۱-۳- قرارداد خصوصی: توافق کتبی یا الکترونیکی فی‌مابین استارتاپ اگروتک و کاربران آن، جهت بهره‌برداری موقت از پلتفرم اگروتک.

۱-۴- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از کشاورز، مشاور یا سایر افراد که برابر شرایط و قوانین حاضر از طریق اینترنت به اپلیکیشن متصل و از خدمات اگروتک بهره مند می‌شود.

۱-۵- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات پلتفرم اگروتک در اپلیکیشن ایجاد کرده‌اند.

۱-۶- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در پلتفرم اگروتک قرار داده می‌شود، اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره‌برداری از خدمات اگروتک در اختیار آن قرار داده می‌شود.

۱-۷- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع خدمات.

ماده ۲ – حساب کاربری

۲-۱- کاربران با ثبت‌نام در اپلیکیشن اگروتک، همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن، می‌پذیرند که شرایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را با اطلاع کامل از شرایط و معانی‌اش پذیرفته‌اند. این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان و بنا بر ضرورت، اقتضا و نیاز تغییر کند. استفادۀ کاربران از اپلیکیشن، پس از هر بار تغییر در شرایط و قوانین، به معنی پذیرش تغییرات مذکور است. این قوانین برای مطالعه کاربران در وبسایت و اپلیکیشن اگروتک در دسترس است.

۲-۲- برای استفاده از خدمات اگروتک لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن دارند و واجد اهلیت قانونی هستند می‌توانند اقدام به ساخت حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. کاربر مذکور برای استفاده از خدمات باید نام، نام خانوادگی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن اگروتک ثبت کند.

۲-۳- کاربران شخص حقوقی مکلف به معرفی نماینده (شخص حقیقی) برای ثبت‌نام در اپلیکیشن هستند و اطلاعات این شخص حقوقی باید در اپلیکیشن قید شود.

۲-۴- هیچ یک از کاربران حق استفاده از ربات و نرم‌افزارهای مرتبط یا واسط را برای استفاده از اپلیکیشن اعم از احراز هویت، تکمیل اطلاعات، ارسال درخواست و غیره ندارند.

۲-۵- کاربران می‌پذیرند کلیه اطلاعات درخواستی اپلیکیشن را مطابق با واقعیت، صحیح و به‌‌روز وارد کنند و شخص کاربر مسئول عدم صحت و به‌ روز نبودن اطلاعات است. در صورت اثبات خلاف این موضوع، اگروتک هیچ گونه مسئولیتی در مورد خسارات و مشکلات ناشی از عدم اعتبار اطلاعات اعلامی بر عهده نخواهد داشت.

۲-۶- کاربران متعهد می‌شوند که صرفا با شماره همراه متعلق به خود در اپلیکیشن ثبت‌نام کنند. در غیر این صورت در برابر شخص ذی‌نفع صاحب شماره تماما مسئول بوده و اگروتک به محض آگاهی از این موضوع مجاز خواهد بود نسبت به لغو عضویت و حساب کاربری اقدام کند.

۲-۷- هر شخص تنها می‌تواند یک حساب کاربری داشته باشد. در صورتی که اگروتک اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب‌های کاربری مذکور اقدام کند.

۲-۸- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات ارائه شده انجام می‌شود، به عهدۀ کاربران است. بنابراین مسئولیت اشخاص ثالث یا افرادی غیر از کاربر که با آن حساب از خدمات اپلیکیشن استفاده می‌کنند، تماما متوجه کاربر صاحب‌حساب است.

۲-9- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری شامل نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران می‌باشد. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اطلاعات حساب کاربری و گوشی موبایل، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع اگروتک برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به اگروتک انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور و موبایل کاربر انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۲-10- کاربران حق ندارند به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره‌برداری از خدمات پلتفرم اگروتک متوجه مدیران اشخاص حقوقی خواهد بود.

۲-۱۱- در شرایط خاصی ممکن است از کاربران برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در این شرایط اگر کاربران اطلاعات کافی در اختیار اگروتک قرار ندهند، اگروتک می‌تواند حساب کاربری آن‌ها را مسدود و از ارائۀ خدمات به نامبردگان خودداری کند.

۲-۱۲- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید اگروتک، از کاربران درخواست شود که اقدام به تکمیل اطلاعات، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود کنند. در این صورت، کاربر متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی اگروتک خواهد بود. در غیر این صورت اگروتک می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

ماده ۳ – استفاده از اگروتک

۳-1- با استفاده از خدمات اگروتک، کاربران می‌پذیرند و موظف هستند که از خدمات ارائه شده برای انجام هرگونه فعالیت غیر‌قانونی که خلاف قوانین مدون و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و شرع و عرف جامعه است، استفاده نکنند.

۳-۲- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات اگروتک به صورتی که به این استارتاپ صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات اگروتک در جهت منافع شخصی و یا آسیب مادی یا معنوی به منافع اگروتک اقدام کنند، اگروتک ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب کاربری آنها، مجاز خواهد بود، با مراجعه به مراجع ذیصلاح، نسبت به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام کند.

۳-۳- کاربران می‌پذیرند که اگروتک ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی با آنها استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود، اما با انصراف از دریافت این پیام‌ها مشکلات احتمالی در استفاده از خدمات اگروتک را می‌پذیرند و ممکن است اطلاعات مقتضی را به موقع دریافت نکنند.

۳-4- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و هم‌چنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آن‌ها برای استفاده از خدمات پلتفرم اگروتک به عهدۀ کاربران است.

۳-۵- کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام استفاده از خدمات ارائه شده در اپلیکیشن، از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات اگروتک کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات کاربران در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر مغایر با قوانین اگروتک است. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول زمان استفاده از خدمات اپلیکیشن اگروتک، فقط در شرایط ضروری و به میزان مورد نیاز از اطلاعاتی که از کاربران ارائه شده است، استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، اگروتک مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

۳-۶- با استفاده از خدمات اگروتک، کاربران می‌پذیرند از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.

۳-۷- خدمات اگروتک ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌ها یا سایر افراد حقیقی و یا حقوقی دیگر ارائه شود که اگروتک کنترلی روی آن‌ها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، شرایط و قوانین مختص خود را دارند و اگروتک مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این اشخاص اعم از شخص حقیقی و حقوقی ندارد.

۳-۸- کاربران به هیچ عنوان حق توهین و یا استفاده از ادبیات نامتعارف و خارج از عرف را ندارند و باید در ارتباط با اگروتک و سایر کاربران از ادبیات مناسب استفاده کنند. در صورت توهین، حق پیگیری قضایی اعم از حقوقی و کیفری برای طرف مقابل محفوظ است.

۳-۹- توصیه کودی ارائه شده در بخش مشاوره تغذیه هوشمند صرفا یک توصیه و صرفا یک نظر مشورتی می باشد و علی رغم دقت بالای این سامانه، در مواردی با توجه به شرایط خاص محیطی، این احتمال وجود دارد که در نتیجه خطا وجود داشته باشد. لذا اگروتک هیچ گونه مسئولیتی در صورت ایجاد خسارت برای کاربر نخواهد داشت.

۳-۱۰- پلتفرم اگروتک هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت آگهی های استخدام در بازار کار ندارد و کلیه مسئولیت بر عهده کاربر صاحب آگهی می باشد.

3-11- کلیه داده ها و اطلاعاتی که از بستر این اپلیکیشن به هر طریق ممکن جمع آوری می شود، در مالکیت مادی و معنوی اگروتک می باشد و اگروتک محق است به صلاحدید خود از آن ها استفاده نماید.

3-12- نرم افزار اگروتک و محتوای موجود در سایت اگروتک صرفا جهت پیشبرد اهداف متعالی علمی و کمک آموزشی در کشور تهیه شده است و استفاده از آن در زمینه های زراعی، باغی و گلخانه با اهداف تجاری توصیه نمی شود. در صورت تصمیم به چنین استفاده هایی، قبل از هر گونه مصرف نهاده ها و یا تغییر روش های مدیریتی مزرعه، با کارشناسان متخصص مشورت شود.

ماده ۴ – مسئولیت اگروتک

۴-۱- اگروتک با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس پشتیبانی و فرایند میانجیگری، تمامی تلاش خود را برای جلب رضایت کاربران و رفع هرگونه اختلاف احتمالی بین آنها در زمان استفاده از خدمات اگروتک به کار می‌گیرند.

۴-۱- اگروتک برای فراهم کردن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری توسط دستگاه‌های کاربران تلاش می‌کنند، اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.

۴-۱- اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد اگروتک محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده، مگر برابر قانون و تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در موارد قانونی و هم‌چنین درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، اگروتک مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور است.

۴-۴- چنان‌چه هر یک از کاربران اگروتک در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس پشتیبانی و واحد رسیدگی به شکایات اگروتک مطرح کنند. اگروتک پیگیری لازم را بنا به مورد انجام خواهد داد و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات به‌عمل خواهد آورد.

۴-۵- بدیهی است، مسئولیت اگروتک فقط در فرضی متصور است که کاربران از طریق اپلیکیشن اقدام به اخذ خدمات از جمله ارسال درخواست و قبول توسط کاربر دیگر کرده باشند. لذا اگر کاربران که در اپلیکیشن اگروتک ثبت‌نام کرده‌اند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر توافق کنند هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه اگروتک نخواهد بود.

ماده ۵- مسئولیت کاربران

۵-۱- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام استفاده از خدمات اپلیکیشن) و قوانین مدنی باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و اگروتک هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهند داشت. اگروتک می‌توانند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی خود به عمل آورند.

۵-۲-  هرگونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های اگروتک شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد شد. اگروتک این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر متخلف را مسدود کند و در صورت نیاز اقدامات قانونی لازم را علیه متخلف به‌عمل آورد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

۵-۳-  کاربران متعهد می‌شوند در صورت مواجهه با نقض هر کدام از تعهدات حین مشاوره و یا نقض قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم) و قوانین مدنی بدون مداخله مستقیم، از انجام هر اقدامی بر اساس صلاحدید شخصی پرهیز کنند. در نهایت پشتیبانی اگروتک تصمیم مقتضی را بر مبنای وضعیت اخذ می‌کند و در صورت لزوم موضوع با نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح در میان گذاشته می‌شود.

ماده ۶ – موارد فنی

۶-۱-  کاربران حق ندارند هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد Source Code نرم‌افزار اگروتک شامل دیکامپایل Decompile، مهندسی معکوس Reverse Engineering یا فعالیت‌های مشابه انجام دهند، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

۶-۲-  کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring و روش‌های دیگر، نسخۀ دیگری از خدمات اگروتک را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار اگروتک یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۶-۳- کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس‌گذاری (Indexing)، مطالعه یا هرگونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.

۶-۴- کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیرمتداول به هیچ بخش از اپلیکیشن انجام دهند.

ماده ۷ – محتوای تولید شده توسط کاربران

اگروتک ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل، شبکه‌های اجتماعی و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت این مطالب همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آن‌ها در خدمات‌ مرتبط به اگروتک، کاربران این حق را به اگروتک می‌دهند که اطلاعاتی را که از حالت محرمانه خارج شده است، منتشر کنند و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کنند.

ماده ۸ – قطع خدمات

اگروتک به هر دلیلی به این نتیجه برسد که حضور هر یک از کاربران می تواند امنیت و آرامش کسب و کار و یا دیگر کاربران را در معرض تهدید قرار دهد، طبق صلاحدید خود مجاز به مسدود کردن حساب کاربر مذکور یا عدم اجازه استفاده از خدمات به صورت موقتی یا دائم است. اگر کاربران تعهدات این شرایط و قوانین را رعایت نکنند یا دسترسی آنها به خدمات اگروتک خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، اگروتک حق حذف دسترسی کاربر مذکور را به خدمات خود دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۹ – توافق از راه دور

۹-۱- کاربران توافق می‌کنند برای مبادلۀ آسان اطلاعات و انجام توافقات جدید، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های شرایط و قوانین حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، تنظیم قراردادها، اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌های مربوط به اگروتک، از طریق اپلیکیشن اگروتک به‌عمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرایط و روند اجرایی توافق از راه دور و به صورت الکترونیکی، موافقت خود را نسبت به اعمال هرگونه شرایط و توافق جدید را از طریق فضای مجازی و به صورت الکترونیکی اعلام می‌کنند.

۹-۲- حساب کاربری متعلق به شخص کاربر و استفاده از آن قائم به شخص کاربر و غیر قابل انتقال است. کلیه مسئولیت‌های مربوط به حفظ و حراست از حساب کاربری برعهدۀ کاربر دارای حساب کاربری است. کاربران ضمن پذیرش کلیه مسئولیت ناشی از استفاده حساب کاربری، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور اعم از شکل، عبارت، تاییدیه، انتخاب اشکال و تایید آنها را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ کاربران غیر قابل استماع و مردود است.

۹-۳- کاربران می‌پذیرند هرگونه رویه، اشکال، عبارات مبین تایید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف اگروتک به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هرگونه ادعایی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۹-۴- کاربران با عضویت در اگروتک و استفاده از خدمات آن، قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.

۹-۵- کلیه رویه‌های حقوقی و فنی اعم از احراز هویت کاربر، ایجاب و قبول، امضای الکترونیکی و تاییدیه‌های مرتبط ارائه‌شده توسط اگروتک یا جهت انعقاد قرارداد الکترونیکی با کاربران از طریق اپلیکیشن، مورد قبول کاربران بوده و هرگونه روش فنی جهت تنظیم قرارداد از جمله ایجاب و قبول به مثابه توافق کتبی است. هرگونه ادعایی اعم از انکار و تردید نسبت به قرارداد الکترونیکی غیر قابل استماع و مردود است.

۹-۶- با توجه به تایید شرایط و قوانین استفاده از اپلیکیشن اگروتک در هنگام نصب آن توسط کاربر، کاربران انعقاد الکترونیکی قرارداد حاضر را تایید می‌نمایند.

ماده ۱۰- حل اختلاف

طرفین این قرارداد و کسانی که با پذیرش اگروتک به آن ملحق می شوند، توافق نمودند که کلیه اختلافات احتمالی خود در مورد این قرارداد و موضوعات ناشی از آن، و ادعا های له و علیه خود در این رابطه را دوستانه ظرف یکماه حل و فصل نمایند و الا از طریق داوری و توسط داور حل و فصل شود، به طوریکه رأی داور مزبور بدون نیاز به رجوع به محاکم قاطع نزاع و لازم الاتباع باشد که در صورت عدم اجرای رأی از طریق دادگاه اجرائیه صادر می شود و طرفین به آن اعتراض ندارند. در این قرارداد داور مرضی الطرفین به انتخاب موسسه حقوقی دفاع گلها می باشد و در غیاب یا عدم توانایی ایشان، مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران داور را تعیین خواهند کرد. حق الزحمه داور به طور مساوی پرداخت خواهد شد و در نهایت به عهده کسی خواهد بود که محکوم می شود. داور مرضی الطرفین، داور قائم مقام های قانونی و قراردادی طرفین نیز خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا